As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TPEA0
Detail
921120
ČHMÚ,MSK
(1911)
Petrovice u Karviné OÚ
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
5,7 3,1 2,0 1,1 1,0 1,0 1,7 2,0 3,1 4,0 4,3 1,4 1,3 3,0 2,5 2,19 59
14 15 15 15 1,8 2,17 7