As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Frýdek-Místek
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TBKR0
Detail
150902
ČHMÚ
(1560)
Bílý Kříž
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,7 1,8 0,9 1,2 0,6 1,2 1,1 0,9 1,4 1,5 2,0 1,7 1,1 1,0 1,1 1,7 1,2 1,09 182
45 46 46 45 0,9 2,28 2