As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
SPRO0
Detail
511940
ZÚ Ústí nL
(1707)
Příbram I.- nemocnice
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
1,3 3,1 2,2 1,1 0,7 0,4 0,6 0,6 0,9 0,7 1,7 2,2 2,2 0,8 0,7 1,5 1,3 0,93 358
84 91 92 91 1,0 2,00 0