As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
SKOA0
Detail
511775
ZÚ Ústí nL
(1703)
Kolín SAZ
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
1,4 5,1 2,0 1,1 0,8 0,7 0,6 0,4 0,5 1,4 2,3 3,2 2,8 0,9 0,5 2,3 1,6 1,88 351
84 91 85 91 1,1 2,22 0