As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-město
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
PPLR0
Detail
511376
ZÚ Ústí nL
(1694)
Plzeň-Roudná
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
2,2 2,2 2,1 1,5 1,6 1,4 1,1 1,3 1,8 1,5 1,3 1,3 2,1 1,5 1,4 1,4 1,6 0,41 351
84 91 85 91 1,5 1,29 0
PPLX0
Detail
151120
ČHMÚ
(1543)
Plzeň-Slovany
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
2,1 7,2 3,1 0,7 1,0 1,8 3,3 5,5 4,0 3,6 2,4 3,39 219
58 50 51 60 1,2 3,14 5