As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Plzeňský
Okres: Klatovy
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
PKLS0
Detail
511329
ZÚ Ústí nL
(1693)
Klatovy soud
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
2,0 2,2 2,2 1,2 1,2 1,1 1,3 1,2 1,4 1,1 1,5 1,3 2,1 1,2 1,3 1,3 1,5 0,47 316
84 91 71 70 1,4 1,39 1