Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Olomoucký
Okres: Olomouc
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
MOLJ0
Detail
919514
ČHMÚ
(1894)
Olomouc-Hejčín
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
31,1 19,5 21,3 21,6 21,9 ~ 192
53 46 44 49 ~ ~ 6
MOLS0
Detail
511294
ZÚ, SMOva
(1692)
Olomouc-Šmeralova
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
9,1 18,0 17,2 12,7 10,4 9,7 6,8 8,9 18,7 10,3 11,0 13,1 14,7 10,9 11,4 11,5 12,1 5,50 351
84 91 85 91 10,9 1,58 0