Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Olomoucký
Okres: Olomouc
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
MOLJ0
Detail
919498
ČHMÚ
(1894)
Olomouc-Hejčín
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
4,6 3,3 4,9 1,3 4,0 ~ 192
53 46 44 49 ~ ~ 6
MOLS0
Detail
511291
ZÚ, SMOva
(1692)
Olomouc-Šmeralova
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,4 0,9 0,5 0,7 0,8 0,9 1,1 1,5 0,7 0,9 0,5 0,4 0,6 0,8 1,1 0,6 0,8 0,50 351
84 91 85 91 0,7 1,79 0