As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Liberecký
Okres: Liberec
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
LLIM0
Detail
342949
ČHMÚ
(1613)
Liberec-město
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
2,4 6,7 2,2 2,8 1,3 1,8 0,8 0,7 1,1 0,9 2,7 3,1 3,7 1,9 0,9 2,3 2,2 2,89 243
60 60 62 61 1,2 3,04 1
LLIV0
Detail
255497
ZÚ Ústí nL
(1546)
Liberec-Vratislavice
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
0,7 0,4 0,6 0,6 ~ 92
0 91 1 0 ~ ~ 169