As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Karlovarský
Okres: Sokolov
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
KSOM0
Detail
336704
ČHMÚ
(1414)
Sokolov
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,7 3,1 1,6 1,2 0,9 0,6 0,6 0,8 1,4 1,9 2,6 2,2 0,9 0,9 2,1 1,5 1,41 236
58 60 62 56 1,1 2,22 7