Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
JKOS0
Detail
150805
ČHMÚ
(1557)
Košetice
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,3 0,6 0,3 0,4 0,6 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,34 175
43 45 43 44 0,3 2,24 4
JKOS5
Detail
151266
ČHMÚ
(1567)
Košetice
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
0,2 0,8 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,35 183
45 46 46 46 0,2 2,29 0