As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
JJIZ0
Detail
510729
ZÚ, SMOva
(1682)
Jihlava-Znojemská
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
1,3 2,4 0,4 1,0 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 1,2 1,2 1,3 0,8 0,7 1,0 0,9 0,59 351
84 91 85 91 0,8 1,71 0