As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Vysočina
Okres: Havlíčkův Brod
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
JHBS0
Detail
510660
ZÚ, SMOva
(1680)
Havl.Brod-Smetan.nám.
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
1,1 4,1 1,5 0,9 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 0,5 0,9 1,8 2,2 0,7 0,8 1,1 1,2 1,30 351
84 91 85 91 0,9 2,02 0