As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Královéhradecký
Okres: Hradec Králové
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
HHKT0
Detail
921268
ČHMÚ
(1913)
Hradec Králové - tř. SNP
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,8 3,4 1,9 1,9 1,1 0,8 0,8 1,1 1,1 2,3 1,7 2,3 1,2 1,0 2,2 1,7 1,49 232
58 58 62 54 1,2 2,34 6
HHKS0
Detail
510122
ZÚ Ústí nL
(1677)
Hr.Král.-Sukovy sady
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
0,1 1,0 0,6 1,0 0,5 0,3 0,1 0,2 0,1 0,9 0,6 2,1 0,6 0,6 0,2 1,2 0,6 0,68 351
84 91 85 91 0,3 3,08 0