As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Pardubický
Okres: Ústí nad Orlicí
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
EUOP0
Detail
510065
ZÚ Ústí nL
(1676)
Ústí n.Orl.-Podměstí
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
1,2 2,9 1,6 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,9 1,6 3,3 1,9 0,7 0,5 1,9 1,3 1,14 351
84 91 85 91 0,9 2,18 0