As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Pardubický
Okres: Svitavy
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ESTV0
Detail
510025
ZÚ Ústí nL
(1675)
Svitavy
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
0,9 2,1 1,2 0,6 0,4 0,4 3,8 0,4 0,4 0,5 0,6 1,7 1,4 0,5 1,5 0,9 1,1 1,39 351
84 91 85 91 0,6 3,04 0