Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
CCBA0
Detail
348211
ČHMÚ
(1625)
Č.Budějovice-Antala Staška
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
7,6 16,4 6,9 3,7 3,9 1,7 2,1 2,5 5,2 7,9 6,0 6,8 10,1 3,1 3,2 6,9 5,8 6,13 243
60 60 62 61 3,9 2,40 1
CCBT0
Detail
509996
ZÚ Ústí nL
(1674)
Čes. Budějovice-Třešň.
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
0,8 12,9 1,8 3,0 2,3 1,7 2,9 3,5 5,7 5,1 11,0 15,4 5,0 2,3 4,0 10,5 5,5 5,61 351
84 91 85 91 3,1 3,63 0