Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
CCBA0
Detail
348208
ČHMÚ
(1625)
Č.Budějovice-Antala Staška
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,3 0,7 0,6 0,4 0,5 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,31 243
60 60 62 61 0,3 2,13 1
CCBT0
Detail
509990
ZÚ Ústí nL
(1674)
Čes. Budějovice-Třešň.
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
0,5 1,0 0,9 0,4 0,4 0,3 0,8 1,0 1,0 1,6 1,3 2,3 0,8 0,4 1,0 1,7 1,0 0,65 351
84 91 85 91 0,8 2,18 0