Cd - kadmium

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Látka: Cd - kadmium
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 5,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
CCBA0
Detail
348199
ČHMÚ
(1625)
Č.Budějovice-Antala Staška
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,2 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,22 243
60 60 62 61 0,1 2,54 1
CCBT0
Detail
509978
ZÚ Ústí nL
(1674)
Čes. Budějovice-Třešň.
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
0,3 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,5 0,3 0,4 0,1 0,1 0,3 0,2 0,20 351
84 91 85 91 0,2 2,16 0