Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Jihomoravský
Okres: Znojmo
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
BKUC0
Detail
150977
ČHMÚ
(1501)
Kuchařovice
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
6,5 13,4 7,7 3,8 3,5 2,4 2,3 2,9 4,1 5,7 7,4 8,0 9,1 3,3 3,1 7,0 5,7 6,00 180
45 46 44 45 3,9 2,28 3