Cd - kadmium

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Jihomoravský
Okres: Znojmo
Látka: Cd - kadmium
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 5,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
BKUC0
Detail
150974
ČHMÚ
(1501)
Kuchařovice
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,2 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,22 180
45 46 44 45 0,1 2,57 3