As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-město
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
BBOD0
Detail
545309
ZÚ, SMOva
(1666)
Brno-Dobrovského
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,5 1,8 1,0 0,7 0,4 0,7 0,2 1,1 0,6 ~ 204
84 91 29 0 ~ ~ 141
BBNI0
Detail
780368
ČHMÚ
(1779)
Brno-Líšeň
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,2 2,6 1,1 0,8 0,5 0,8 0,5 0,9 0,7 0,9 1,4 2,4 1,6 0,7 0,7 1,6 1,1 1,28 240
61 59 60 60 0,8 2,29 1
BBNA0
Detail
531892
ZÚ, SMOva
(1748)
Brno-Masná
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,7 2,7 1,2 0,8 0,2 0,2 0,3 0,6 0,7 0,6 1,4 1,0 1,5 0,4 0,6 1,0 0,9 0,74 351
84 91 85 91 0,6 2,23 0