As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 10
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
AJAS0
Detail
509168
ZÚ Ústí nL
(1646)
Pha10-Jasmínová
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
1,7 5,5 2,5 0,9 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,9 1,6 1,5 3,2 0,5 0,3 1,3 1,3 1,78 351
84 91 85 91 0,8 2,90 0
ASRO0
Detail
778668
SZÚ
(1656)
Pha10-Šrobárova
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,4 4,3 2,2 1,2 0,7 0,6 0,6 0,6 0,8 1,2 2,3 3,1 2,6 0,9 0,7 2,2 1,6 1,37 364
90 91 92 91 1,2 2,10 0
ASRO5
Detail
778686
SZÚ
(1651)
Pha10-Šrobárova
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
1,2 3,7 1,9 1,1 0,6 0,5 0,5 0,5 0,7 1,0 2,0 3,2 2,2 0,7 0,6 2,1 1,4 1,24 364
90 91 92 91 1,0 2,21 0