As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 6
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
AALZ0
Detail
507658
ZÚ Ústí nL
(1659)
Pha6-Alžírská
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
1,9 4,5 2,7 1,5 0,7 0,4 0,5 0,5 0,7 1,1 1,5 2,3 3,0 0,9 0,5 1,6 1,5 1,40 351
84 91 85 91 1,1 2,27 0