Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ARER0
Detail
507889
ZÚ Ústí nL
(1668)
Pha5-Řeporyje
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
7,1 18,1 14,5 8,7 7,0 7,4 9,5 5,8 9,0 9,3 8,7 8,2 13,1 7,7 8,1 8,7 9,4 5,03 351
84 91 85 91 8,6 1,50 0
ASVO0
Detail
345580
ZÚ Ústí nL
(1615)
Pha5-Svornosti
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
5,7 15,1 9,3 7,0 5,6 3,7 4,8 5,4 5,4 6,5 5,1 4,8 9,9 5,4 5,2 5,5 6,5 4,23 351
84 91 85 91 5,8 1,54 0