Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ARER0
Detail
507886
ZÚ Ústí nL
(1668)
Pha5-Řeporyje
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
0,6 1,1 0,9 0,6 0,6 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,9 0,5 0,1 0,1 0,4 0,39 351
84 91 85 91 0,2 3,19 0
ASVO0
Detail
345577
ZÚ Ústí nL
(1615)
Pha5-Svornosti
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
1,1 1,5 1,1 1,1 0,9 0,6 2,0 2,9 1,6 0,4 0,1 0,1 1,2 0,9 2,2 0,2 1,1 0,85 351
84 91 85 91 0,7 3,35 0