As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ARER0
Detail
507871
ZÚ Ústí nL
(1668)
Pha5-Řeporyje
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
4,5 13,5 8,9 5,4 1,5 0,7 0,4 0,5 1,0 4,4 6,4 6,6 8,8 2,5 0,6 5,8 4,4 4,74 351
84 91 85 91 2,4 3,50 0
ASVO0
Detail
345562
ZÚ Ústí nL
(1615)
Pha5-Svornosti
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
1,6 4,6 2,5 1,4 0,8 0,5 0,4 0,4 0,3 0,9 1,1 1,6 2,8 0,9 0,4 1,2 1,3 1,38 351
84 91 85 91 0,9 2,25 0