As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 4
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ALIB0
Detail
151158
ČHMÚ
(1564)
Pha4-Libuš
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,6 6,1 2,1 1,1 0,6 0,4 0,4 0,4 0,7 2,9 3,2 0,7 0,5 1,6 2,58 174
45 46 46 37 0,8 2,95 12
ALIB5
Detail
849598
ČHMÚ
(1626)
Pha4-Libuš
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
1,6 5,0 1,8 2,8 ~ 51
45 6 0 0 ~ ~ 262