PAH

Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)

Rok: 2012
Kraj: Dolnoslezský
Okres: Zgorzelecki
Měřicí program: VZGOP, Zgorzelec
Identifikace ISKO: 1774
Organizace: PIOS
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BaA HPLC ng/m3 Xm 8,6 28,4 4,7 2,4 0,1 0,2 2,4 10,9 5,7
N 31 27 31 30 20 25 25 31 29 28 30 25
BbF HPLC ng/m3 Xm 10,0 23,1 6,7 3,6 0,2 0,7 3,7 11,3 6,0
N 31 27 31 30 20 25 25 31 29 28 30 25
BaP HPLC ng/m3 Xm 12,4 47,8 12,7 5,6 0,2 0,8 5,9 15,4 9,5
N 31 27 31 30 20 25 25 31 29 28 30 25
BkF HPLC ng/m3 Xm 4,7 11,0 3,4 1,7 0,1 0,3 1,8 5,3 2,8
N 31 27 31 30 20 25 25 31 29 28 30 25
I123cdP HPLC ng/m3 Xm 8,8 20,8 6,4 3,1 0,2 0,5 2,9 13,4 5,7
N 31 27 31 30 20 25 25 31 29 28 30 25
DBahA HPLC ng/m3 Xm 0,4 2,5 0,5 0,2 0,0 0,1 0,4 1,9 0,6
N 31 27 31 30 20 25 25 31 29 28 30 25
BghiPRL HPLC ng/m3 Xm 7,3 18,7 7,7 3,0 0,2 0,5 2,5 9,4 5,1
N 31 27 31 30 20 25 25 31 29 28 30 25
BjF HPLC ng/m3 Xm 4,1 10,6 2,9 1,4 0,1 0,2 1,4 4,5 2,5
N 31 27 31 30 20 25 25 31 29 28 30 25