PAH

Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)

Rok: 2012
Kraj: Ústecký
Okres: Ústí nad Labem
Měřicí program: UUKPP, Ústí n.L.-ZÚ- Pasteurova
Identifikace ISKO: 1737
Organizace: ZÚ Ústí nL
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PAHs HPLC ng/m3 Xm 15,5 36,4 44,5 23,5 24,1 21,1 22,2 26,4 21,4 45,0 70,1 204,6 46,4
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
BaA HPLC ng/m3 Xm 0,2 0,9 1,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 3,0 6,4 12,1 2,0
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
BbF HPLC ng/m3 Xm 0,5 2,0 2,9 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,6 1,4 1,0 2,1 0,9
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
BaP HPLC ng/m3 Xm 0,7 1,9 1,6 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,4 1,3 1,6 5,3 1,1
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Flu HPLC ng/m3 Xm 3,0 6,4 7,9 3,5 3,4 3,2 3,5 4,5 2,7 6,8 11,1 28,6 7,1
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Pyr HPLC ng/m3 Xm 1,9 4,9 5,1 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,9 5,2 10,8 26,0 5,3
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Chry HPLC ng/m3 Xm 0,8 2,4 2,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5 1,6 2,3 9,7 1,7
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
BkF HPLC ng/m3 Xm 0,3 0,7 0,9 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,6 0,8 2,1 0,5
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
I123cdP HPLC ng/m3 Xm 0,4 0,8 1,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 1,4 3,4 6,5 1,2
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
DBahA HPLC ng/m3 Xm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3 0,1
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
BghiPRL HPLC ng/m3 Xm 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,4 2,0 2,0 6,1 1,0
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
PAHs_TEQ HPLC ng/m3 Xm 0,8 2,3 2,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 2,1 3,0 7,6 1,6
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Fen HPLC ng/m3 Xm 7,0 14,6 19,4 16,1 18,3 15,6 16,6 19,6 13,6 18,9 25,3 93,0 23,3
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
A HPLC ng/m3 Xm 0,4 1,7 1,6 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5 2,6 5,0 12,8 2,2
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5