PAH

Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)

Rok: 2012
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Měřicí program: TOREP, Ostrava-Radvanice ZÚ
Identifikace ISKO: 1713
Organizace: ZÚ, SMOva
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PAHs HPLC ng/m3 Xm 516,8 536,1 103,7 115,4 114,7 74,8 143,8 111,6 191,6 308,9 362,9 270,6
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
BaA HPLC ng/m3 Xm 43,6 45,0 5,3 6,0 5,9 4,9 7,4 6,7 12,2 23,2 31,2 20,5
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
BbF HPLC ng/m3 Xm 19,3 22,5 3,8 4,6 4,4 2,3 5,6 3,8 6,9 7,7 12,2 9,7
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
BaP HPLC ng/m3 Xm 22,6 27,0 3,5 4,2 2,9 1,8 4,6 3,4 6,5 11,2 16,6 10,8
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Flu HPLC ng/m3 Xm 107,9 99,8 22,3 23,8 27,0 15,8 31,5 20,3 35,4 62,0 71,5 53,6
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Pyr HPLC ng/m3 Xm 66,5 54,4 11,2 11,5 12,1 8,3 15,8 13,4 22,1 39,3 45,0 31,7
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Chry HPLC ng/m3 Xm 27,5 28,1 4,7 6,0 4,4 2,9 4,5 3,4 5,8 16,7 14,6 12,6
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
BkF HPLC ng/m3 Xm 9,6 10,1 1,8 2,2 2,1 1,1 2,8 1,8 3,4 6,1 6,4 4,9
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
I123cdP HPLC ng/m3 Xm 13,0 17,3 3,3 4,1 4,4 2,1 4,8 3,3 6,0 12,2 12,6 8,5
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
DBahA HPLC ng/m3 Xm 3,0 3,9 0,5 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,6 1,6 1,4 1,4
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
BghiPRL HPLC ng/m3 Xm 8,0 11,4 2,0 1,9 2,0 1,1 2,5 1,9 3,4 4,7 5,6 4,6
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
PAHs_TEQ HPLC ng/m3 Xm 33,3 39,5 5,2 6,1 4,7 3,0 6,8 5,1 9,7 17,2 23,7 16,1
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Fen HPLC ng/m3 Xm 161,7 188,5 40,1 46,9 45,2 31,5 60,6 48,5 80,1 103,2 117,5 96,3
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
A HPLC ng/m3 Xm 34,1 28,0 5,2 3,8 4,0 2,8 3,3 4,9 9,1 20,9 28,3 16,0
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5