PAH

Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)

Rok: 2012
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Měřicí program: SBRLP, Brandýs n. Labem
Identifikace ISKO: 1643
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BbF GC-MS ng/m3 Xm 3,7 8,1 4,3 1,2 0,4 0,2 0,1 0,1 3,8 5,2 9,0 3,1
N 5 5 5 5 5 5 5 5 3 6 5 5
BaP GC-MS ng/m3 Xm 1,8 5,1 3,0 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 2,5 3,9 5,4 2,0
N 5 5 5 5 5 5 5 5 3 6 5 5
BkF GC-MS ng/m3 Xm 0,8 2,0 1,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1 1,6 2,7 0,9
N 5 5 5 5 5 5 5 5 3 6 5 5
I123cdP GC-MS ng/m3 Xm 2,4 5,5 3,1 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 2,6 3,5 6,5 2,2
N 5 5 5 5 5 5 5 5 3 6 5 5
DBahA GC-MS ng/m3 Xm 0,3 0,9 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 1,0 0,3
N 5 5 5 5 5 5 5 5 3 6 5 5
BghiPRL GC-MS ng/m3 Xm 1,1 3,2 1,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 1,6 2,1 3,6 1,2
N 5 5 5 5 5 5 5 5 3 6 5 5