PAH

Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)

Rok: 2012
Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-město
Měřicí program: PPLRP, Plzeň-Roudná
Identifikace ISKO: 1695
Organizace: ZÚ Ústí nL
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PAHs HPLC ng/m3 Xm 46,0 40,0 28,3 29,4 14,7 9,5 18,6 20,0 30,4 21,2 179,7 39,2
N 5 5 5 5 5 5 5 5 2 6 5 5
BaA HPLC ng/m3 Xm 1,7 1,3 0,4 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,5 0,3 4,2 0,8
N 5 5 5 5 5 5 5 5 2 6 5 5
BbF HPLC ng/m3 Xm 2,7 3,1 1,1 1,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,0 0,2 2,0 1,0
N 5 5 5 5 5 5 5 5 2 6 5 5
BaP HPLC ng/m3 Xm 1,5 1,6 0,6 0,6 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 3,0 0,7
N 5 5 5 5 5 5 5 5 2 6 5 5
Flu HPLC ng/m3 Xm 8,8 6,9 4,4 4,4 2,5 1,5 3,6 3,8 3,8 2,9 31,1 6,6
N 5 5 5 5 5 5 5 5 2 6 5 5
Pyr HPLC ng/m3 Xm 7,2 6,1 3,3 2,6 1,6 1,0 2,3 2,5 2,2 2,1 22,6 4,8
N 5 5 5 5 5 5 5 5 2 6 5 5
Chry HPLC ng/m3 Xm 2,7 2,2 1,0 1,0 0,3 0,1 0,3 0,3 1,6 1,0 7,2 1,6
N 5 5 5 5 5 5 5 5 2 6 5 5
BkF HPLC ng/m3 Xm 0,9 0,9 0,3 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 1,4 0,4
N 5 5 5 5 5 5 5 5 2 6 5 5
I123cdP HPLC ng/m3 Xm 0,7 0,9 0,4 0,6 0,2 0,0 0,1 0,1 1,0 0,6 2,9 0,7
N 5 5 5 5 5 5 5 5 2 6 5 5
DBahA HPLC ng/m3 Xm 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
N 5 5 5 5 5 5 5 5 2 6 5 5
BghiPRL HPLC ng/m3 Xm 0,4 0,4 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0 0,1 0,4 0,2 3,6 0,5
N 5 5 5 5 5 5 5 5 2 6 5 5
PAHs_TEQ HPLC ng/m3 Xm 2,1 2,2 0,8 0,8 0,2 0,0 0,1 0,1 0,4 0,3 3,9 1,0
N 5 5 5 5 5 5 5 5 2 6 5 5
Fen HPLC ng/m3 Xm 17,6 15,2 15,9 17,5 9,2 6,6 11,1 12,7 20,0 13,2 94,4 21,0
N 5 5 5 5 5 5 5 5 2 6 5 5
A HPLC ng/m3 Xm 1,5 1,2 0,7 0,5 0,2 0,1 0,7 0,3 0,7 0,6 7,4 1,2
N 5 5 5 5 5 5 5 5 2 6 5 5