PAH

Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)

Rok: 2012
Kraj: Olomoucký
Okres: Olomouc
Měřicí program: MOLJP, Olomouc-Hejčín
Identifikace ISKO: 1895
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BbF GC-MS ng/m3 Xm 8,1 3,7 0,9 0,4 0,1 0,1 0,2 0,7 2,7 2,8
N 8 10 9 9 10 10 10 10 10 10 8 6
BaP GC-MS ng/m3 Xm 4,3 2,0 0,5 0,2 0,1 0,0 0,1 0,4 1,6 1,6
N 8 10 9 9 10 10 10 10 10 10 8 6
BkF GC-MS ng/m3 Xm 2,3 1,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,7 0,8
N 8 10 9 9 10 10 10 10 10 10 8 6
I123cdP GC-MS ng/m3 Xm 4,9 1,9 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5 1,8 1,7
N 8 10 9 9 10 10 10 10 10 10 8 6
DBahA GC-MS ng/m3 Xm 0,8 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
N 8 10 9 9 10 10 10 10 10 10 8 6
BghiPRL GC-MS ng/m3 Xm 3,1 1,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 1,2 1,1
N 8 10 9 9 10 10 10 10 10 10 8 6