PAH

Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)

Rok: 2012
Kraj: Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Měřicí program: JZNZP, Ždár nad Sázavou
Identifikace ISKO: 1684
Organizace: ZÚ, SMOva
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PAHs HPLC ng/m3 Xm 31,9 49,2 26,3 15,3 8,1 12,9 6,8 10,9 11,6 11,7 12,2 60,1 21,4
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
BaA HPLC ng/m3 Xm 1,2 2,0 1,2 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,4 0,5 1,7 0,7
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
BbF HPLC ng/m3 Xm 1,3 1,6 1,0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,6 1,7 0,6
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
BaP HPLC ng/m3 Xm 0,8 1,1 0,8 0,4 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,8 0,6 1,3 0,5
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Flu HPLC ng/m3 Xm 4,7 7,3 3,5 1,7 0,8 1,3 0,5 0,7 1,3 1,7 1,1 2,3 2,2
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Pyr HPLC ng/m3 Xm 2,9 4,4 3,2 1,8 0,5 1,2 0,6 0,9 1,0 1,0 0,6 4,4 1,9
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Chry HPLC ng/m3 Xm 0,9 1,5 0,9 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,5 0,8 13,1 1,5
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
BkF HPLC ng/m3 Xm 0,6 0,7 0,5 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,5 0,3 0,8 0,3
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
I123cdP HPLC ng/m3 Xm 1,8 2,2 1,8 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,9 1,0 2,1 0,9
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
DBahA HPLC ng/m3 Xm 0,3 0,7 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
BghiPRL HPLC ng/m3 Xm 1,0 1,5 0,7 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,5 0,5 0,8 0,5
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
PAHs_TEQ HPLC ng/m3 Xm 1,5 2,5 1,6 0,6 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 1,0 0,9 2,1 0,9
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Fen HPLC ng/m3 Xm 15,1 21,5 11,6 8,4 5,2 8,1 2,0 4,9 6,0 4,0 5,0 30,1 10,1
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
A HPLC ng/m3 Xm 1,3 4,6 0,8 1,2 0,7 1,8 3,4 4,0 2,1 0,8 1,1 1,3 1,9
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5