PCB_OCP

Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)

Rok: 2012
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Měřicí program: JKOSH, Košetice
Identifikace ISKO: 1436
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PCBs GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 4,0 7,0 6,9 6,1 13,3 15,3 13,1 13,7 11,2 5,9 6,6 4,8 9,0
N 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4
PCB28 GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 1,5 2,4 2,8 2,5 6,5 6,7 5,9 4,7 4,0 3,1 3,7 2,2 3,8
N 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4
PCB52 GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 0,5 1,1 1,5 1,2 2,3 3,0 2,6 2,5 2,0 1,3 1,6 0,8 1,7
N 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4
PCB101 GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 0,6 0,9 1,0 1,0 1,9 2,4 2,1 2,1 1,8 1,0 0,7 0,7 1,4
N 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4
PCB118 GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
N 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4
PCB138 GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 0,6 0,8 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
N 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4
PCB153 GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 0,7 1,2 1,1 0,8 1,7 1,3 2,0 2,2 1,6 1,0 0,6 0,8 1,3
N 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4
PCB180 GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
N 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4
alpha_HCH GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 3,7 4,9 4,7 4,1 15,9 13,3 12,9 8,4 6,1 6,4 6,4 3,7 7,6
N 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4
beta_HCH GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
N 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4
gamma_HCH GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 3,2 3,9 5,4 5,5 12,2 20,7 14,8 11,7 6,9 5,4 5,0 3,0 8,2
N 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4
delta_HCH GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 0,7 0,8 0,7 0,5 0,9 1,1 1,3 1,3 0,7 0,5 0,5 0,5 0,8
N 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4
HCH GC-MS/Q+P ng/m3 Xm 8,2 10,3 11,3 9,6 28,8 35,1 29,0 21,6 13,6 12,1 11,6 6,7 16,6
N 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4
HCB GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 76,8 63,5 96,7 110,9 119,2 113,0 73,5 140,7 113,0 100,8 87,9 65,2 97,0
N 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4
PeCB GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 18,1 21,7 13,1 9,1 7,0 7,7 4,0 4,9 5,9 11,9 15,6 16,6 11,2
N 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4
pp_DDE GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 7,1 6,4 12,7 17,1 28,6 22,0 18,6 23,8 28,9 15,8 16,7 6,4 17,1
N 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4
pp_DDD GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 0,5 0,8 0,8 0,6 0,8 0,5 0,5 1,7 2,1 0,6 0,6 0,5 0,9
N 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4
pp_DDT GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 1,2 0,5 0,5 0,5 3,4 4,6 3,8 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5
N 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4