PAH

Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)

Rok: 2012
Kraj: Královéhradecký
Okres: Hradec Králové
Měřicí program: HHKSP, Hr.Král.-Sukovy sady
Identifikace ISKO: 1678
Organizace: ZÚ Ústí nL
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PAHs HPLC ng/m3 Xm 30,9 63,4 46,6 14,5 16,3 11,2 15,0 40,6 74,7 38,0 41,5 68,1 38,3
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
BaA HPLC ng/m3 Xm 0,8 2,0 1,5 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 1,4 1,3 1,5 1,7 0,9
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
BbF HPLC ng/m3 Xm 0,6 1,2 1,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1 1,1 1,4 1,8 0,7
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
BaP HPLC ng/m3 Xm 0,5 1,1 0,8 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0 0,8 1,2 1,6 0,6
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Flu HPLC ng/m3 Xm 5,5 12,0 9,4 3,2 3,0 1,9 3,0 11,9 15,0 5,2 7,1 11,4 7,4
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Pyr HPLC ng/m3 Xm 4,4 7,8 5,9 1,7 1,7 0,7 1,3 3,8 9,3 4,8 5,6 9,6 4,7
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Chry HPLC ng/m3 Xm 0,9 1,9 1,7 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 1,3 1,0 2,4 2,8 1,1
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
BkF HPLC ng/m3 Xm 0,3 0,6 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,4 0,6 0,9 0,3
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
I123cdP HPLC ng/m3 Xm 0,5 1,0 0,8 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,4 0,7 1,0 0,4
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
DBahA HPLC ng/m3 Xm 0,2 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,5 0,2
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
BghiPRL HPLC ng/m3 Xm 0,2 0,7 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1 0,8 0,9 1,8 0,5
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
PAHs_TEQ HPLC ng/m3 Xm 0,9 2,0 1,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 1,4 1,4 1,8 2,6 1,0
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Fen HPLC ng/m3 Xm 15,9 32,2 22,4 7,3 10,6 8,0 9,7 23,7 40,7 20,3 17,4 30,9 19,9
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
A HPLC ng/m3 Xm 1,1 2,6 1,5 0,4 0,4 0,2 0,3 0,5 2,6 1,5 2,6 4,1 1,5
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5