PAH

Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)

Rok: 2012
Kraj: Pardubický
Okres: Pardubice
Měřicí program: EPAUP, Pardubice Dukla
Identifikace ISKO: 1531
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PAHs GC-MS ng/m3 Xm 60,2 50,3 16,5 13,5 19,2 16,5 19,8 40,3 60,9 159,6 52,9
N 10 9 10 8 11 10 10 10 10 11 10 10
BaA GC-MS ng/m3 Xm 2,8 2,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 1,5 2,6 5,4 1,9
N 10 9 10 8 11 10 10 10 10 11 10 10
BbF GC-MS ng/m3 Xm 3,3 2,9 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5 1,9 3,3 5,4 2,2
N 10 9 10 8 11 10 10 10 10 11 10 10
BaP GC-MS ng/m3 Xm 1,4 1,8 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 1,2 2,0 3,4 1,2
N 10 9 10 8 11 10 10 10 10 11 10 10
Flu GC-MS ng/m3 Xm 10,3 5,8 2,2 1,6 2,6 1,9 2,1 5,0 6,9 20,4 7,6
N 10 9 10 8 11 10 10 10 10 11 10 10
Pyr GC-MS ng/m3 Xm 5,5 4,5 0,9 0,6 0,9 0,8 1,2 3,4 5,0 13,5 4,5
N 10 9 10 8 11 10 10 10 10 11 10 10
Chry GC-MS ng/m3 Xm 3,0 2,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 1,3 2,1 6,1 1,9
N 10 9 10 8 11 10 10 10 10 11 10 10
BkF GC-MS ng/m3 Xm 0,9 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,8 1,9 0,6
N 10 9 10 8 11 10 10 10 10 11 10 10
I123cdP GC-MS ng/m3 Xm 1,7 1,9 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 1,4 2,2 3,0 1,3
N 10 9 10 8 11 10 10 10 10 11 10 10
DBahA GC-MS ng/m3 Xm 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,2
N 10 9 10 8 11 10 10 10 10 11 10 10
BghiPRL GC-MS ng/m3 Xm 1,1 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,8 1,3 2,4 0,9
N 10 9 10 8 11 10 10 10 10 11 10 10
Fl GC-MS ng/m3 Xm 17,0 12,9 7,5 5,2 8,5 5,8 7,3 8,9 15,4 37,5 15,2
N 10 9 10 8 11 10 10 10 10 11 10 10
Fen GC-MS ng/m3 Xm 12,0 12,7 4,6 5,3 6,4 7,0 6,4 13,0 16,6 55,9 14,3
N 10 9 10 8 11 10 10 10 10 11 10 10
A GC-MS ng/m3 Xm 0,9 1,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 1,2 2,3 4,4 1,1
N 10 9 10 8 11 10 10 10 10 11 10 10