PAH

Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)

Rok: 2012
Kraj: Sasko-Dresden
Okres: Zittau
Měřicí program: DZITP, Zittau-Ost
Identifikace ISKO: 1923
Organizace: LfULG
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BaA HPLC ng/m3 Xm 2,7 5,4 1,3 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 2,3 2,6 1,4
N 11 9 11 10 10 10 9 11 10 10 10 10
BbF HPLC ng/m3 Xm 3,5 6,0 2,3 2,0 0,4 0,3 0,2 0,2 0,6 1,0 2,1 3,2 1,8
N 11 9 11 10 10 10 9 11 10 10 10 10
BaP HPLC ng/m3 Xm 2,2 4,2 1,5 1,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,9 2,7 3,0 1,4
N 11 9 11 10 10 10 9 11 10 10 10 10
Flu HPLC ng/m3 Xm 5,4 11,7 1,5 1,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,8 1,6 4,4 2,2
N 11 9 11 10 10 10 9 11 10 10 10 10
BkF HPLC ng/m3 Xm 1,2 2,3 0,9 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 1,3 1,8 0,8
N 11 9 11 10 10 10 9 11 10 10 10 10
I123cdP HPLC ng/m3 Xm 3,0 4,8 2,0 1,7 0,4 0,3 0,2 0,2 0,7 1,2 3,0 4,4 1,8
N 11 9 11 10 10 10 9 11 10 10 10 10
DBahA HPLC ng/m3 Xm 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
N 11 9 11 10 10 10 9 11 10 10 10 10
BjF HPLC ng/m3 Xm 1,9 3,2 1,2 0,8 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 1,4 2,0 1,0
N 11 9 11 10 10 10 9 11 10 10 10 10
BeP HPLC ng/m3 Xm 5,2 10,2 4,1 3,3 0,4 0,2 0,1 0,2 0,5 0,7 1,3 1,8 2,3
N 11 9 11 10 10 10 9 11 10 10 10 10