PAH

Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)

Rok: 2012
Kraj: Sasko-Dresden
Okres: Gorlitz
Měřicí program: DGORP, Goerlitz
Identifikace ISKO: 1769
Organizace: LfULG
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BaA HPLC ng/m3 Xm 2,6 4,1 1,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 3,7 1,3
N 11 9 11 10 10 10 10 11 10 10 10 8
BbF HPLC ng/m3 Xm 3,3 4,1 1,4 0,9 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,9 4,5 1,6
N 11 9 11 10 10 10 10 11 10 10 10 8
BaP HPLC ng/m3 Xm 2,2 3,2 1,0 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,9 4,4 1,3
N 11 9 11 10 10 10 10 11 10 10 10 8
Flu HPLC ng/m3 Xm 4,5 8,9 1,5 0,7 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,8 3,1 2,0
N 11 9 11 10 10 10 10 11 10 10 10 8
BkF HPLC ng/m3 Xm 1,2 1,9 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 2,3 0,7
N 11 9 11 10 10 10 10 11 10 10 10 8
I123cdP HPLC ng/m3 Xm 2,5 3,9 1,3 0,7 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5 1,1 5,0 1,6
N 11 9 11 10 10 10 10 11 10 10 10 8
DBahA HPLC ng/m3 Xm 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
N 11 9 11 10 10 10 10 11 10 10 10 8
BjF HPLC ng/m3 Xm 1,4 2,4 0,8 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 3,1 0,9
N 11 9 11 10 10 10 10 11 10 10 10 8
BeP HPLC ng/m3 Xm 3,9 7,3 2,5 0,9 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 2,0 1,6
N 11 9 11 10 10 10 10 11 10 10 10 8