PAH

Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)

Rok: 2012
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Měřicí program: CCBAP, Č.Budějovice-Antala Staška
Identifikace ISKO: 1595
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BbF GC-MS ng/m3 Xm 3,9 9,4 3,5 1,7 0,6 0,2 0,1 0,1 0,9 2,4 4,7 5,2 2,7
N 10 10 10 10 11 10 10 10 10 11 10 9
BaP GC-MS ng/m3 Xm 2,7 5,3 2,1 0,9 0,3 0,1 0,0 0,1 0,6 1,6 3,0 4,0 1,7
N 10 10 10 10 11 10 10 10 10 11 10 9
BkF GC-MS ng/m3 Xm 1,1 2,8 1,0 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,7 1,2 1,9 0,8
N 10 10 10 10 11 10 10 10 10 11 10 9
I123cdP GC-MS ng/m3 Xm 3,0 5,4 2,0 0,8 0,3 0,1 0,1 0,1 0,7 1,8 3,0 3,4 1,7
N 10 10 10 10 11 10 10 10 10 11 10 9
DBahA GC-MS ng/m3 Xm 0,3 0,8 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,2
N 10 10 10 10 11 10 10 10 10 11 10 9
BghiPRL GC-MS ng/m3 Xm 1,5 3,8 1,1 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 1,0 1,8 2,2 1,1
N 10 10 10 10 11 10 10 10 10 11 10 9