PAH

Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)

Rok: 2012
Kraj: Jihomoravský
Okres: Vyškov
Měřicí program: BVYSP, Vyškov
Identifikace ISKO: 1644
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BbF GC-MS ng/m3 Xm 8,0 7,1 2,5 0,9 0,2 0,1 0,1 0,2 0,6 1,5 4,9 2,4
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 1
BaP GC-MS ng/m3 Xm 3,5 3,6 1,3 0,4 0,1 0,0 0,0 0,1 0,4 0,8 2,5 1,2
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 1
BkF GC-MS ng/m3 Xm 1,9 1,8 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 1,1 0,6
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 1
I123cdP GC-MS ng/m3 Xm 4,6 4,2 1,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 1,0 3,2 1,5
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 1
DBahA GC-MS ng/m3 Xm 0,8 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 1
BghiPRL GC-MS ng/m3 Xm 2,8 2,5 0,9 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 1,9 0,9
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 1