PAH

Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)

Rok: 2012
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 4
Měřicí program: ALIBP, Pha4-Libuš
Identifikace ISKO: 1536
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PAHs GC-MS ng/m3 Xm 54,9 151,2 35,6 20,1 13,3 9,2 14,3 13,8 21,3 42,4 72,0 101,4 45,8
N 9 10 9 10 11 9 10 10 10 11 10 10
BaA GC-MS ng/m3 Xm 2,1 5,0 1,6 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1,9 4,0 3,7 1,6
N 9 10 9 10 11 9 10 10 10 11 10 10
BbF GC-MS ng/m3 Xm 2,4 6,3 2,1 0,9 0,4 0,1 0,1 0,2 0,8 1,9 3,8 4,3 1,9
N 9 10 9 10 11 9 10 10 10 11 10 10
BaP GC-MS ng/m3 Xm 1,3 3,2 1,2 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5 1,4 2,6 2,3 1,1
N 9 10 9 10 11 9 10 10 10 11 10 10
Flu GC-MS ng/m3 Xm 11,0 31,4 4,4 2,8 1,9 1,3 1,8 2,2 2,3 4,8 8,2 11,8 6,9
N 9 10 9 10 11 9 10 10 10 11 10 10
Pyr GC-MS ng/m3 Xm 6,0 17,6 2,9 1,5 1,0 0,7 1,0 1,1 1,5 3,6 6,1 8,7 4,3
N 9 10 9 10 11 9 10 10 10 11 10 10
Chry GC-MS ng/m3 Xm 2,3 6,0 1,5 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5 1,5 3,1 4,2 1,7
N 9 10 9 10 11 9 10 10 10 11 10 10
BkF GC-MS ng/m3 Xm 0,8 2,1 0,6 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 1,1 1,2 0,6
N 9 10 9 10 11 9 10 10 10 11 10 10
I123cdP GC-MS ng/m3 Xm 1,5 3,4 1,7 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,6 1,7 2,7 2,3 1,2
N 9 10 9 10 11 9 10 10 10 11 10 10
DBahA GC-MS ng/m3 Xm 0,2 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,2
N 9 10 9 10 11 9 10 10 10 11 10 10
BghiPRL GC-MS ng/m3 Xm 1,0 2,2 0,8 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,9 1,5 1,7 0,8
N 9 10 9 10 11 9 10 10 10 11 10 10
Fl GC-MS ng/m3 Xm 14,0 45,2 8,8 5,5 4,6 3,3 6,4 4,4 7,6 9,1 15,3 23,9 12,3
N 9 10 9 10 11 9 10 10 10 11 10 10
Fen GC-MS ng/m3 Xm 11,4 26,5 9,2 6,2 4,4 3,5 4,4 5,2 6,0 13,4 20,5 34,5 12,2
N 9 10 9 10 11 9 10 10 10 11 10 10
A GC-MS ng/m3 Xm 0,9 1,8 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 1,5 2,8 2,5 0,9
N 9 10 9 10 11 9 10 10 10 11 10 10