Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.07.2013 16:59 SELČ


Základní údaje
Kód: TOREK
Identifikace ISKO: 1650
Lokalita: Ostrava-Radvanice ZÚ
Typ měřicího programu: Kombinované měření
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 372
Fax:.: 596 118 661
E-mail: hyglab.ov@zuova.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2009
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2009
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2009
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2009
2 1 CO [oxid uhelnatý] IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2013
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2009
1 1 PM2,5 [jemné částice PM2,5] OPEL [optoelekronická metoda] µg/m3 Ne Ano 0 Ano 1h 01.01.2009
1 1 PM10 [částice PM10] OPEL [optoelekronická metoda] µg/m3 Ne Ano 0 Ano 1h 01.01.2009
1 1 H2S [sirovodík] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2009
1 1 WV [rychlost větru] OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2009
1 1 WD [směr větru] OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2009
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] HAIR [vlasový vlhkoměr] % Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2009
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2009
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.01.2008 31.12.2008
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.01.2003 31.12.2008
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.01.2003 31.12.2008
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.01.2003 31.12.2008
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.01.2003 31.12.2008
1 1 PM10 [částice PM10] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 30min 01.01.2006 31.05.2007
1 1 PM10 [částice PM10] OPEL [optoelekronická metoda] µg/m3 Ne Ne 0 Ano 30min 01.06.2007 31.12.2008
1 1 SPM [suspendované částice] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 06.01.2006 31.12.2007
1 1 SPM [suspendované částice] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1d/3d 01.01.2008 29.03.2011
1 1 H2S [sirovodík] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.01.2003 31.12.2008
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 372
Fax:.: 596 118 661
E-mail: hyglab.ov@zuova.cz
Laboratoř č.2 AGP Jičín,lab.Bašnice

50801 Hořice v Podkrkonoší
Tel.: 493699236
Fax:.: 493699134
E-mail: agropodnikjicin@iol.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 375
Fax:.: 596 118 661
E-mail: hana.miturova@zuova.cz