Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.07.2013 16:59 SELČ


Základní údaje
Kód: PPRMA
Identifikace ISKO: 1101
Lokalita: Přimda
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: Státní imisní síť
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
Tel.: 377256641
Fax:.: 377237444
E-mail: fory@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Kontejner je umístěn v areálu profesionální meteorologické stanice asi 15m západně od budovy.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2004
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 19.01.1994 31.12.2003
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 10min 01.01.2004 31.12.2012
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 19.01.1994 31.12.2003
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 19.01.1994 31.12.2003
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 19.01.1994 31.12.2003
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.05.1995 31.12.2003
1 1 PM10 [částice PM10] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1h 01.01.2004 30.09.2004
1 1 PM10 [částice PM10] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 24.10.1995 31.12.2003
1 1 SPM [suspendované částice] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 19.01.1994 23.10.1995
1 1 RAIN [množství srážek] RAIN [automatický srážkoměr] mm Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2004 31.12.2010
1 1 RAIN [množství srážek] RAIN [automatický srážkoměr] mm Ne Ne 0 Ne 30min 01.10.1999 31.12.2003
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
Tel.: 377256641
Fax:.: 377237444
E-mail: fory@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
Tel.: 377256643
Fax:.: 377237444
E-mail: hadinger@chmi.cz