Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.07.2013 16:59 SELČ


Základní údaje
Kód: MOLSA
Identifikace ISKO: 1197
Lokalita: Olomouc-Šmeralova
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ostravě-CHL
Wolkerova 6
77900 Olomouc
Tel.: 585719111
Fax:.: 585719310
E-mail:
Cíl měřicího programu
určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Stanice je umístěna na Šmeralově ulici v areálu VŠ kolejí.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 PM10 [částice PM10] TEOM [oscilační mikrováhy (TEOM)] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 31.05.2008
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.09.1995 16.02.2010
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 05.01.1995 16.02.2010
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 05.01.1995 16.02.2010
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 16.02.2010
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ se sídlem v Ostravě-CHL
Wolkerova 6
77900 Olomouc
Tel.: 585719111
Fax:.: 585719310
E-mail: radko.hradil@zu.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ se sídlem v Ostravě-CHL
Wolkerova 6
77900 Olomouc
Tel.: 585719111
Fax:.: 585719310
E-mail: radko.hradil@zu.cz