Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.07.2013 16:59 SELČ


Základní údaje
Kód: MOLS0
Identifikace ISKO: 1692
Lokalita: Olomouc-Šmeralova
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM10
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ostravě-CHL
Wolkerova 6
77900 Olomouc
Tel.: 585719111
Fax:.: 585719310
E-mail:
Cíl měřicího programu
určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Stanice je umístěna na Šmeralově ulici v areálu VŠ kolejí.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 Cr [chrom] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.07.2001
1 1 Mn [mangan] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.07.2001
1 1 Ni [nikl] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.07.2001
1 1 As [arsen] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.07.2001
1 1 Cd [kadmium] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.07.2001
1 1 Pb [olovo] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.07.2001
1 1 Cr [chrom] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.1998 30.06.2001
1 1 Cr [chrom] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.1996 31.12.1997
1 1 Mn [mangan] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2000 30.06.2001
1 1 Ni [nikl] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.1998 30.06.2001
1 1 Ni [nikl] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.1996 31.12.1997
1 1 Zn [zinek] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.1998 31.12.1999
1 1 Zn [zinek] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.1996 31.12.1997
1 1 As [arsen] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.1998 30.06.2001
1 1 As [arsen] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.1996 31.12.1997
1 1 Cd [kadmium] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.1998 30.06.2001
1 1 Cd [kadmium] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.1996 31.12.1997
1 1 Pb [olovo] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.1998 30.06.2001
1 1 Pb [olovo] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.1996 31.12.1997
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ se sídlem v Ostravě-CHL
Wolkerova 6
77900 Olomouc
Tel.: 585719111
Fax:.: 585719310
E-mail: radko.hradil@zu.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ se sídlem v Ostravě-CHL
Wolkerova 6
77900 Olomouc
Tel.: 585719111
Fax:.: 585719310
E-mail: radko.hradil@zu.cz