Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.07.2013 16:59 SELČ


Základní údaje
Kód: JKOSV
Identifikace ISKO: 1562
Lokalita: Košetice
Typ měřicího programu: Měření VOC
Měřicí sítě: Státní imisní síť
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ-Libuš VOC
Gen.Šišky 942
140 00 Praha 4-Libuš
Tel.: 244033492
Fax:.:
E-mail: diskova@chmi.cz
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
vzorkovač (samostatně umístěný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 BZN [benzen] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min/4d 01.01.1995
1 1 TLN [toluen] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min/4d 01.01.1995
1 1 EBZN [etylbenzen] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min/4d 01.01.1995
1 1 MPXY [m,p-xylen] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min/4d 01.01.1995
1 1 OXY [o-xylen] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min/4d 01.01.1995
1 1 METAN [metan] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] mg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min/4d 01.01.1995
1 1 ETAN [etan] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min/4d 01.01.1995
1 1 ETEN [eten] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min/4d 01.01.1995
1 1 PRPA [propan] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min/4d 01.01.1995
1 1 PRPE [propen] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min/4d 01.01.1995
1 1 IBUT [i-butan] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min/4d 01.01.1995
1 1 NBUT [n-butan] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min/4d 01.01.1995
1 1 ACET [acetylen] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min/4d 01.01.1995
1 1 SBUT [suma butenu] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min/4d 01.01.1995
1 1 IPEN [i-pentan] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min/4d 01.01.1995
1 1 NPEN [n-pentan] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min/4d 01.01.1995
1 1 SPTN [suma pentenu] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min/4d 01.01.1995
1 1 MCPT [metylcyklopentan] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min/4d 01.01.1995
1 1 NHEX [n-hexan] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min/4d 01.01.1995
1 1 CHEX [cyklohexan] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min/4d 01.01.1995
1 1 NHEP [n-heptan] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min/4d 01.01.1995
1 1 ISOP [isopren] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min/4d 01.01.1995
1 1 NONN [nonan] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min/4d 01.01.1995
1 1 MP23 [2+3 metylpentan] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min/4d 01.01.1995
1 1 MH23 [2+3 metylhexan] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min/4d 01.01.1995
1 1 CP [cyklopentan] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min/4d 01.01.1995
1 1 DMB22 [2,2-dimetylbutan] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min/4d 01.01.1995
1 1 DMB23 [2,3-dimetylbutan] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min/4d 01.01.1995
1 1 MHP23 [2+3 metylheptan] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min/4d 01.01.1995
1 1 I_OKT [i-oktan] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min/4d 01.01.1995
1 1 N_OKT [n-oktan] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min/4d 01.01.1995
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
14300 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033451
Fax:.: 241727935
E-mail: novakj@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ-Libuš VOC
Generála Šišky 942
140 00 Praha4-Libuš
Tel.: 244033489
Fax:.:
E-mail: diskova@chmi.cz