Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.07.2013 16:59 SELČ


Základní údaje
Kód: JKOSM
Identifikace ISKO: 916
Lokalita: Košetice
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě: GAW, EMEP, Státní imisní síť
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - Libuš CLI
Gen.Šišky 942
14200 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033467
Fax:.: 241727935
E-mail: silhavy@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná), kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Od 1.1.95 odběr všech škodlivin skleněným komínem na střeše kontejneru. Od 1.4.1997 pro filtry odběrové zařízení v budce, odběr pod venkovním krytem. Hg měřeno laboratoří ALS Czech Republic, s.r.o. U škodlivin SO2, SO4, SNO3 a SNH4 je ukončení všech odběrů s přístrojem 3 (regulovaných), a zahájení odběrů s přístrojem 2 (neregulovaných) takto: 0 - (hlavní) - od 3.11.2006 1 - (paralelní) - od 29.6.2005
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 SO2 [oxid siřičitý] IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.01.2000
1 1 SO2 [oxid siřičitý] IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ano Ne 1 Ano 1d 01.01.2004
1 1 SO4 2- [síranové ionty] IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ano Ne 1 Ano 1d 01.01.2004
1 1 SO4 2- [síranové ionty] IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.01.2003
2 2 Ca2+ [vápenaté ionty] IC [iontová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d 01.07.2011
2 2 K+ [draselné ionty] IC [iontová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d 01.07.2011
2 2 Mg<sub>2+</sup> [hořečnaté ionty] IC [iontová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d 01.07.2011
2 2 Na+ [sodné ionty] IC [iontová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d 01.07.2011
1 1 SNO3 [suma dusičnanových iontů] IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.01.2002
1 1 SNO3 [suma dusičnanových iontů] IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ano Ne 1 Ano 1d 01.01.2005
3 3 SNH4 [suma amonných iontů] FIA-BERTH [Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.01.2002
3 3 SNH4 [suma amonných iontů] FIA-BERTH [Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce] µg/m3 Ano Ne 1 Ano 1d 01.01.2007
2 2 Hg0 [plynná rtuť] AMA [Atomová absopční spektrofotometrie AMA na stanovení Hg] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d 01.09.2006
3 4 SO2 [oxid siřičitý] THOR [thorinová spektrofotometrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 03.01.1985 30.06.2000
4 5 NO2 [oxid dusičitý] GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1d 01.01.1994 31.10.2012
3 4 NOx [oxidy dusíku] GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1985 31.12.1993
3 4 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.1992 31.03.1994
3 4 SO4 2- [síranové ionty] THOR [thorinová spektrofotometrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 03.01.1985 31.12.1998
3 4 HNO3 [kyselina dusičná] GRIES [spektrofotometrie se sulfanilamidem a NEDA (Griessova reakce)] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1985 31.12.2001
3 4 NO3 - [dusičnanové ionty] GRIES [spektrofotometrie se sulfanilamidem a NEDA (Griessova reakce)] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1985 31.12.2001
3 4 NH4 + [amonné ionty ] FIA-BERTH [Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1985 31.12.2001
3 4 NH3 [amoniak] FIA-BERTH [Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1985 31.12.2001
2 2 Ca2+ [vápenaté ionty] IC [iontová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.07.2010 04.07.2011
2 2 K+ [draselné ionty] IC [iontová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.07.2010 04.07.2011
2 2 Mg<sub>2+</sup> [hořečnaté ionty] IC [iontová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.07.2010 04.07.2011
2 2 Na+ [sodné ionty] IC [iontová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.07.2010 04.07.2011
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ - pob.Ostrava-LKOS
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596900263
Fax:.: 596910284
E-mail: ooco_ova@chmi.cz
Laboratoř č.2 ALS Czech Republic, s.r.o.
Na Harfě 9/336
190 00 Praha 9
Tel.:
Fax:.:
E-mail:
Laboratoř č.3 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
14300 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033451
Fax:.: 241727935
E-mail: novakj@chmi.cz
Laboratoř č.4 ČHMÚ- pob. Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421059/43
Fax:.: 541421018
E-mail: hana.smekalova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596 900 239
Fax:.: 596 910 284
E-mail: ooco_ova@chmi.cz
Dodavatel dat č.2 ČHMÚ-Košetice

39422 Košetice
Tel.: 565301052
Fax:.:
E-mail: pekarek@chmi.cz
Dodavatel dat č.3 ČHMÚ - Libuš CLI
Generála Šišky 942
142 00 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244 033 491
Fax:.: 241727935
E-mail: melichova@chmi.cz
Dodavatel dat č.4 Laboratoře ČHMÚ

Tel.:
Fax:.:
E-mail:
Dodavatel dat č.5 ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421043
Fax:.: 541421018
E-mail: hana.smekalova@chmi.cz