THAR, Havířov

Stav v roce: 2012


Základní údaje
Kód lokality: THAR
Název: Havířov
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Obec (ZÚJ): Havířov
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Nádražní
736 01 Havířov
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596900218
Fax:.: 596910284
E-mail: cernikov@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 47´ 27.519" sš 18° 24´ 24.608" vd
Nadmořská výška: 260 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Volná rovinná lokalita mezi železniční tratí a sídlištěm, dobrá otevřená lokalita.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
THARA Automatizovaný měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.05.1993 Datum zániku: